THƯƠNG VỢ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THƯƠNG VỢ by Mind Map: THƯƠNG VỢ

1. Đề: Thể hiện công việc khó khăn vất vả của bà Tú

1.1. "Quanh năm” cách tính thời gian, thể hiện sự lặp đi lặp lại của thười gian, triền miên

1.2. “Mom sông” thể hiện địa điểm, một địa điểm làm ăn cheo leo, khó khăn

1.3. “Năm con với một chồng” một mình bà tú nuôi 6 người

2. Thực: Nói lên nỗi thương xót và thương vợ vô cùng của Tú Xương

2.1. “Lặn lội thân cò” thể hiện sự làm ăn vất vả, một mình đơn côi

2.2. “Quãng vắng, đò đông” cảnh kiếm ăn vô cùng khó khăn và nguy hiểm

2.3. “Eo xèo” thể hiện sự khó khăn của bà Tú trên thương trường buôn bán

3. Luận: Tú Xương càng thêm thương vợ, thể hiện rõ nhân cách của ông

3.1. Đức tính cao quý của Bà Tú

3.2. Sự hi sinh vì con vì chồng

3.3. Cuộc đời vất vả, lận đận

4. Kết: Tấm lòng chân tình và chân thật của Tú Xương

4.1. Tú Xương tự chửi mình vì không làm tròn bổn phận, trách nghiệm của người chồng

4.2. Tú Xương chửi xã hội bất công, bà Tú làm việc vất vả quanh năm mà vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo

5. Nội dung

5.1. Thể hiện người phụ nữ đảm đang, sự hi sinh cao cả của người phụ nữ. Và đồng thời tác giả cũng nêu lên thân phận của người phụ nữ

6. Nghệ thuật

6.1. Phép đối, thành ngữ, từ ngữ dân gian

6.2. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa trữ tình và trào phúng