Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thương vợ by Mind Map: Thương vợ

1. Cuộc đời ông Tú là cả một cuộc đời thất bại và thành công nhất là lấy được bà Tú

2. Tác giả

2.1. Trần Tế Xương<Tú Xương>

2.1.1. Sống chủ yếu ở thế kỉ XIX.

2.1.2. Là nhà thơ trào phúng, thế hệ tiêu biểu, gương mặt nổi bật của nhà nho.

2.1.3. Lận đận cả đời trong nghiệp thi cử.

3. Khái quát tác phẩm

3.1. Đề tài người vợ trong văn học là một đề tài hiếm gặp.

3.1.1. Vậy nhưng Tú Xương lại có cả một chùm thơ sáng tác về vợ.

3.2. Thương vợ: Bài thơ đầy cảm động, lời tri ân đầy sâu sắc tới người vợ hiền thảo Phạm Thị Mẫn

4. Phân tích tác phẩm

4.1. Hai câu đề

4.1.1. Quanh năm buôn bán ở mom sông Nuôi đủ năm con với một chồng.

4.1.1.1. Lời giới thiệu về công việc của bà Tú

4.1.1.1.1. Thời gian

4.1.1.1.2. Công việc

4.1.1.1.3. Địa điểm

4.1.1.2. Bà Tú là trụ cột gia đình

4.1.1.2.1. Nuôi đủ

4.2. Hai câu thực

4.2.1. Lăn lội thân cò khi quãng vắng, Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

4.2.1.1. Đảo ngữ

4.2.1.1.1. Lặn lội

4.2.1.2. Hình ảnh quen thuộc

4.2.1.2.1. Thân cò

4.2.1.2.2. Con cò

4.2.1.3. Ca dao có câu: "Sông sâu chớ lội, đò đây chớ qua"

4.2.1.3.1. Nơi cha ông khuyên con cháu tránh xa thì lại là nơi bà Tú mưu sinh hằng ngày

4.3. Hai câu luận

4.3.1. Một duyên hai nợ âu đành phận, Năm nắng mười mưa dám quản công.

4.3.1.1. Cách đếm

4.3.1.1.1. Một - hai - năm - mười như chất chứa đầy nỗi khổ cực

4.3.1.1.2. Xếp ngang hàng ông chồng cũng phải nuôi như con

4.3.1.2. Sự cam chịu, nhẫn nhục của bà Tú

4.3.1.2.1. Âu đành phận

4.3.1.2.2. Dám quản công

4.4. Hai câu kết

4.4.1. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc Có chồng hờ hững cũng như không

4.4.1.1. Tấm lòng của ông Tú

4.4.1.1.1. Tự trách mình

4.4.1.1.2. Chửi thói đời