Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THƯƠNG VỢ by Mind Map: THƯƠNG VỢ

1. +Trần Tế Xương(1870-1907), thường gọi là Tú Xương, quê ở làng Vị Xuyên, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

2. Ông chỉ sống 37 năm và chỉ đỗ tú tài nhưng sự nghiệp thơ ca của ông đã trở thành bất tử. Với khoảng trên 100 bài, chủ yếu là thơ Nôm, gồm nhiều thể thơ và một số bài văn tế, phú, câu đối,...

3. TÁC PHẨM:

4. Quanh năm buôn bán ở mom sông, Nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, Eo sèo mặt nước buổi đò đông. Một duyên, hai nợ, âu đành phận, Năm nắng, mười mưa, dám quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc: Có chồng hờ hững cũng như không!

5. HAI CÂU ĐỀ: Quanh năm buôn bán ở mom sông Nuôi đủ năm con với một chồng.

5.1. Lời giới thiệu về công việc của bà Tú: +Thời gian: Quanh năm, không có ngày nghỉ, như một vòng lặp triền miên.

5.2. Công việc: Buôn bán => Khéo léo, giỏi tính toán, chăm chỉ

5.3. Địa điểm: mom sông => chênh vênh, nguy hiểm

6. ==> Bà Tú là trụ cột gia đình, đầu tắt mặt tối, vất vả, cơ cực, ngày đêm bận bịu, sớm tối khó khăn

7. HAI CÂU THỰC: Lặn lội thân cò khi quãng vắng Eo sèo mặt nước buổi đò đông

7.1. Đảo ngữ: Lặn lội: vất vả, khó khăn khi mưu sinh

7.2. Hình ảnh con cò: thể hiện cho người phụ nữ Việt

7.3. Thể hiện tấm thân gầy mong manh, thân phận người phụ nữ

8. HAI CÂU LUẬN: Một duyên hai nợ âu đành phận Năm nắng mười mưa dám quản công

8.1. Duyên-nợ: ông bà Tơ- Nguyệt se duyên mà thành

8.2. Bà Tú phải gánh: nộ, nắng, mưa

8.3. Ứng xử: không một lời oán trách, chấp nhận => vị tha

9. HAI CÂU KẾT: Cha mẹ thói đời ăn ở bạc Có chồng hờ hững cũng như không

9.1. Như là một tiếng chửi: chửi thói đời, chửi xã hội phong kiến cổ hủ

9.2. Ông Tú tự hóa thân thành bà Tú để chửi mình, chửi mình vô tích sự, vô dụng

9.3. Sự trân trọng người vợ

10. TÁC PHẨM: