Thương vợ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thương vợ by Mind Map: Thương vợ

1. Đầu tắt mặt tối,vất vả cơ cực

2. Tác giả

2.1. Trần Tế Xương

2.1.1. Sống chủ yếu ở thế kỉ XIX

2.1.2. Là nhà thơ trào phúng,thế hệ tiêu biểu gương mặt nổi bật của thế kỉ XIX

2.1.3. Ông là một người có cuộc đời lận đận trong thi cử

3. Tác phẩm

3.1. Thương vợ

3.1.1. Đề tài hiếm gặp trong văn học

3.1.2. Cảm động,là lời tri ân sâu sắc đến người vợ hiếu thảo Phạm Thị Mẫn

4. Phân Tích

4.1. .2 câu đề

4.1.1. Quanh năm buôn bán ở mom sông

4.1.1.1. Là lời giới thiệu về công việc của bà Tú

4.1.1.1.1. Thời gian: quanh năm

4.1.1.1.2. Công việc: buôn bán

4.1.1.1.3. Địa điểm: mom sông

4.1.2. Cuộc đời ông Tú là cả cuộc đời thất bại nhưng lấy được bà Tú là thành công lớn nhất của ông

4.1.3. Nuôi đủ năm con với một chồng

4.1.3.1. Nuôi

4.1.3.1.1. Năm con ( trách nghiệm)

4.1.3.1.2. Một chồng( gánh nặng)

4.1.3.1.3. Đủ

4.2. .2 câu luận

4.2.1. Lặn lội thân cò khi quãng vắng

4.2.2. Eo sèo mặt nước buổi đò đông