UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE by Mind Map: UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

1. 1. Hardver 2. Softver 3. Ljudi 4. Organizacija 5. Mreža 6. Baza podataka

2. MUDROST iskustvo moralne norme ZNANJE sinteza INFORMACIJE analiza PODACI

3. HIJERARHIJA ZNANJA

4. INFORMACIJA– protumačeni podatak

5. Karakteristike informacija - Točnost, Pouzdanost, Potpunost, Fleksibilnost, Relevantnost

6. INFORMACIJSKO PREOPTEREĆENJE -obasipan golemom količinom nepotrebnih informacija

7. SVRHA IS-a – dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove

8. ZADATAK IS-a – osigurati informacije potrebne za upravljanje, odlučivanje u poslovanju

9. FUNKCIJE IS-a

9.1. 1. Prikupljanje podataka

9.2. 2. Obrada podataka

9.3. 3. Pohranjivanje podataka i informacija

9.4. 4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

10. STRUKTURA IS-a

11. HARDVER – fizički dijelovi računala SOFTVER – programska oprema računala LJUDI – koji rade sa informacijskim tehnologijama

12. ORGANIZACIJA – organizacijski postupci, metode hardvera, softvera i ljudi MREŽA – koncept i realizacija komunikacijskog povezivanja računala BAZA PODATAKA – spremnik svih podataka

13. EDI – prijenos strukturiranih podataka od jedne računalne aplikacije do druge

14. DIGITALNA TRANFORMACIJA – proces poslovne transformacije, unutar koje organizacija usvaja nove poslovne modele

15. TRENDOVI digitalne transformacije 1. automatizacija ITa 2. mobilnost radne snage 3. računalstvo u oblak 4. digitalizacija javnog sektora 5.IoT - Internet of Things

16. FAZE IZGRADNJE IS-a 1.procesi i baza podataka 2.web sučelje 3.veze back i front enda 4. korisničko sučelje 5. testiranje 6. dokumentacija

17. IS u POSLOVANJU – sustav za automatizaciju ureda (OAS) – transakcijski sustav (OLTP, OLAP) – sustav za upravljanje kupcima (CRM) – sustav za upravljanje resursima poduzeća (ERP) – sustav za naplatu na mjestu prodaje (POS)

18. OAS - Office Automation System •elektroničko izdavaštvo •elektroničko upravljanje slikama •elektroničke komunikacije •elektroničko upravljanje rasporedom i zadacima

19. OLTP - OnLine Transaction Processing = baze podataka redovnih transakcija • OLAP - OnLine Analytic Processing = baze podataka za multidimenzionalne upite • CRM - Customer Relationship Management = sustav za upravljanje kupcima

20. ERP – Enterprise Resource Planning •Financije » novčani tokovi •Ljudski resursi » plaće » zapošljavanje •Operativa » logistika

21. POS - Point Of Sale •elektronički sustav naplate na samom prodajnom mjestu

22. Sigurnost info.. sustava – •prijenosni medij •napad na web tehnologije •fizički napad...

23. ZADATAK SCRUMBAN •podijeliti se u timove •odrediti voditelja tima •kreirati scrumban ploču...

24. • fokus AGILNOG razvoja ISa 1. Osobe i interakcije 2. Softver koji radi 3. Zajednički rad s kupcem 4. Reagiranje na promjene