REIXES

reixes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
REIXES by Mind Map: REIXES

1. SOCIALS

1.1. DICTADURES

1.2. GUERRES

1.3. RELIGIÓ

1.4. EDUCACIÓ

1.5. MITJANS DE COMUNICACIÓ

1.6. XARXES SOCIALS

1.7. ECONOMIA

1.8. CLASSES SOCIALS

2. FÍSIQUES

2.1. ROBA

2.2. PRESÓ

2.3. FINESTRES I PORTES

2.4. AUTOPISTES

2.5. ESPORTIVES

3. ARTÍSTIQUES

3.1. PINTURA

3.2. TAPÍS

3.3. ESCULTURA

3.4. MÚSICA

3.5. ARQUITECTURA

3.6. FOTOGRAFIA

4. PSICOLÒGIQUES

4.1. PERJUDICIS

4.2. SENTIMENTS

4.3. ETIQUETES

4.4. MALALTIES

4.5. ETAPES

4.6. EMOCIONS

5. NATURALS

5.1. RIUS

5.2. MARS

5.3. BOSCOS

5.4. MUNTANYES

5.5. SERRALADES

6. ALTRES

6.1. DISTÀNCIA

6.2. TEMPS

6.3. ESPAI

6.4. LLOC

7. mm