Læringsgruppe-2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Læringsgruppe-2 by Mind Map: Læringsgruppe-2

1. Nils

1.1. PLN- VFT

1.1.1. Nasjonalt velferdsteknologiprogram

1.1.1.1. Helsedirektoratet

1.1.1.2. KS

1.1.2. Interkommunalt prosjekt-Hamar, Stange og Løten

1.1.3. Utredning Avstandsoppfølging

1.1.3.1. Helsedirektoratet

1.1.4. Interkommunalt prosjekt VR i Helse_Skole

1.1.4.1. Stange Kommune

1.1.5. Utredningsprosjekt Hamar regionen og Kongsvinger Regionen

1.1.5.1. HIKT

1.1.6. Anskaffelsesprosess Velferdsteknologi

1.1.6.1. Løten Kommune

1.1.7. Internett kilder

1.1.7.1. Veikart for tjenesteinnovasjon

1.1.7.2. Helsedirektoratet

1.1.7.3. ehelse

1.1.8. Skole

1.1.8.1. Fagskolen i Vestfold

1.1.8.1.1. Tverrfaglig fagskoleutdanning i Velferdsteknologi

2. Ingers PLN

2.1. PLN-VTF

2.1.1. Jobben: Nasjonalt nettverk for reiser uten rekvisisjon

2.1.1.1. E-helse

2.1.1.2. Helsenorge.no

2.1.2. Skole

2.1.2.1. Læringsgruppe 2:

2.1.2.1.1. Nils

2.1.2.1.2. Yvonne

2.1.2.1.3. Jan Henrik

2.1.3. Læringsplattformer

2.1.3.1. Faglitteratur med sikre kilder: Google Schoolar

2.1.3.2. Videoundervisning: Adobe Connect

2.2. Nettsider/Nettressurser:

2.2.1. Velferdsteknologi.no

2.2.2. Helsebiblioteket.no

2.2.3. Regjeringen.no

2.2.4. Datatilsynet.no

2.2.5. VelferdsteknologiensABC

2.2.6. NDLA.no

2.3. Sosiale nettverk

2.3.1. Facebook

3. Jan Henrik

4. Yvonne