Модуль 2 (МВМД)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Модуль 2 (МВМД) by Mind Map: Модуль 2 (МВМД)

1. Путівник по модулю

1.1. Презентація

1.2. Інструкції

1.3. Форум

1.4. Карта

2. Практичні заняття

2.1. Практичне заняття 3. Основи методики навчання східних мов на початковому етапі: Практичний аспект

2.2. Практичне заняття 4. Основи методики формування східномовної мовленнєвої компетентності у письмі.

2.3. Практичне заняття 5. Методика формування східномовних компетентностей в аудіюванні.

2.4. Практичне заняття 6. Методика формування східномовних компетентностей в говорінні. Особливості навчання монологічного/діалогічного/полі логічного мовлення.

3. Завдання для самостійної роботи

3.1. Завдання до ПЗ 3

3.2. Завдання до ПЗ 4

3.3. Завдання до ПЗ 5

3.4. Завдання до ПЗ 6

4. Модульний контроль 2

4.1. Методичні рекомендації

4.2. Контрольні запитання

4.3. МКР 2