Praktikvejlederen....

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Praktikvejlederen.... by Mind Map: Praktikvejlederen....

1. en af de stærkeste påvirkningsfaktorer i forbindelse med læring ude i praktikken.

2. må være vejledende, påvirkende, omsorgsfuld og aktivt passioneret engageret i undervisnings- og læringsprocessen.

3. må være bevidste om hver eneste elevs viden og kunnen og være i stand til at konstruere mening og meningsfulde oplevelser på den baggrund.

4. må have tilstrækkelig viden om og forståelse af det faglige stof til at give meningsfuld og hensigtsmæssig feedback, så hver enkelte elev progressivt bevæger sig igennem lærerplanens niveauer.

5. må kende læringsmålene og kriterierne for målopfyldelse, vide, i hvilket omfang eleverne opfylder disse kriterier, og vide, hvad næste skridt er i lyset af afstanden mellem elevernes nuværende viden og forståelse og kriterierne for: ”Hvor er du på vej hen ?”, ”Hvordan klarer du dig?” og ”Hvor skal vi hen herfra?”

6. må bevæge sig fra enkeltideer til mange forskellige ideer og derefter forklare og udbygge disse ideer, så eleverne konstruerer og rekonstruerer viden og ideer. Det er ikke viden eller

7. må skabe skoler, lærerværelser og klasserum, hvor fejl bydes velkommen som en læringsmulighed, hvor forkastelse af ukorrekt viden og forståelse bydes velkommen, og hvor elever kan føle sig trygge ved at lære, lære om igen og udforske viden og forståelse. (Hattie,2013:47) .