Uvod u informacijske sustave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uvod u informacijske sustave by Mind Map: Uvod u informacijske sustave

1. Hijerarhija Znanja

1.1. Mudrost

1.2. Iskustvo moralne norme

1.3. Znanje

1.4. Sinteza

1.5. Informacije

1.6. Analiza

2. Podaci

2.1. Skupovi znakova i nositelji informacija

3. Informacijski sustav

3.1. Sustav za informacije koji

3.1.1. Prikuplja

3.1.2. Pohranjuje

3.1.3. Čuva

3.1.4. Isporučuje

3.1.5. Obrađuje

3.2. Može se koristiti informatičkom tehnologijom

4. Funkcije IS-a

4.1. Prikupljanje podataka

4.2. Obrada podataka

4.3. Pohranjivanje podataka i informacija

4.4. Dostavljanje informacija i podataka korisnicima

5. Informacija

5.1. Protumačeni podatak

6. Znanje

6.1. Potvrđena i kodirana informacija

7. Mudrost

7.1. Primjena znanja i razumjevanja

8. Informacijsko preopterećenje

8.1. Golema količina nepotrebnih informacija

9. Karakteristike Informacija

9.1. Točnost

9.2. Pouzdanost

9.3. Potpunost

9.4. Fleksibilnost

9.5. Relativnost

9.6. Jednostavnost

9.7. Pravodobnost

9.8. Provjerljivost

9.9. Dostupnost

9.10. Sigurnost

9.11. Količina

10. Sustav

10.1. Skup dijelova organiziranih u proces

11. STRUKTURA IS-a

11.1. Hardver

11.1.1. fizički dijelovi računala

11.2. Softver

11.2.1. programska oprema računala

11.3. Ljudi

11.3.1. rade sa informacijskim tehnologijama

11.4. Organizacija

11.4.1. organizacijski postupci, metode i veze hardvera, softvera i ljudi

11.5. Mreža

11.5.1. koncept i realizacija komunikacijskog povezivanja računala

11.6. Baza podataka

11.6.1. spremnik svih podataka koji se upotrebljavaju u obradi

12. EDI

12.1. prijenos strukturiranih podataka

12.2. narudžbenice, otpremnice, primke itd.

12.3. FINA e-račun, MojeRačun

13. Digitalna tranfrormacija

13.1. proces poslovne transformacije

13.2. organizacija usvaja nove poslovne modele

13.3. digitalizira i ubrzava svoje poslovne aktivnosti

13.4. reinženjering informacijskih sustava

13.4.1. niži troškovi, veća produktivnost

14. • Trendovi digitalne transformacije

14.1. automatizacija ITa

14.1.1. dijagnostički alati, samoposlužni portali

14.2. mobilnost radne snage

14.2.1. pristup aplikacijama na daljinu

14.3. računalstvo u oblaku

14.3.1. IasS, SaaS

14.4. digitalizacija javnog sektora

14.4.1. digitalne usluge države, pametni gradovi

14.5. IoT

14.5.1. Internet of Things

15. Projektiranje i Izgradnja IS-a

15.1. planiranje informacijskog sustava

15.2. analiza postojećeg sustava

15.3. definiranje zahtjeva za novi sustav

15.4. oblikovanje novog sustava

15.5. razvoj novog sustava

15.6. implementacija novog sustava

15.7. ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

16. FAZE IZGRADNJE IS-a

16.1. back-end and DBMS

16.1.1. procesi i baza podataka

16.2. back-end and DBMS

16.2.1. web sučelje

16.3. API

16.3.1. veze back i front enda

16.4. korisničko sučelje

16.5. testiranje

16.6. dokumentacija / prijevod

17. fokus AGILNOG razvoja ISa

17.1. Osobe i interakcije

17.2. Zajednički rad s kupcem

17.3. Softver koji radi

17.4. Reagiranje na promjene

18. Sigurnost informacijskih sustava

18.1. načini napada

18.1.1. prijenosni medij

18.1.2. napad na web tehnologije

18.1.3. napad na dostupnu mrežnu i računalnu opremu

18.1.4. fizički napad

18.1.5. socijalni inženjering

18.1.6. napad iz unutrašnjeg okruženja

19. IS u POSLOVANJU

19.1. sustav za automatizaciju ureda

19.1.1. OAS - Office Automation System

19.2. transakcijski sustav

19.2.1. OLTP - OnLine Transaction Processing

19.2.2. OLAP - OnLine Analytic Processing

19.3. sustav za upravljanje kupcima

19.3.1. CRM - Customer Relationship Management

19.4. sustav za upravljanje resursima poduzeća

19.4.1. ERP – Enterprise Resource Planning

19.5. sustav za naplatu na mjestu prodaje

19.5.1. POS - Point Of Sale