Hệ điều hành (operating system)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hệ điều hành (operating system) by Mind Map: Hệ điều hành  (operating system)

1. Khái niệm

1.1. Chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng, có chức năng điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng.

2. Mục tiêu

2.1. Giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống.

2.2. Quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả

3. Chức năng

3.1. Phân chia thời gian xử lý và định thời CPU

3.2. Phối hợp và đồng bộ hoạt động giữa các processes (coordination & synchronization)

3.3. Quản lý tài nguyên hệ thống (thiết bị I/O, bộ nhớ, file chứa dữ liệu,…)

3.4. Cho phép người dùng sử dụng chức năng của phần cứng

3.5. Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để khai thác chúng một cách thuận tiện,hiệu quả.

4. Phân Loại

4.1. Hệ thống xử lý thời gian thực

4.2. Hệ thống phân tán

4.3. Hệ thống chia xẻ thời gian

4.4. Hệ thống xử lý theo lô

5. Thành Phần

5.1. Quản lí tiến trình (Process Management)

5.2. Quản lí bộ nhớ (Memory Management)

5.3. Quản lý hệ thống lưu trữ (Storage Mângement)

5.4. Hệ thống bảo vệ và an ninh (Protection and Security)

6. Các dịch vụ hệ điều hành cung cấp

6.1. Thực thi chương trình

6.2. Thực hiện các thao tác I/O theo yêu cầu của chương trình

6.3. Trao đổi thông tin giữa các tiến trình qua hai cách

6.3.1. Chia sẻ bộ nhớ (Shared memory)

6.3.2. Chuyển thông điệp (Message passing)

6.4. Phát hiện lỗi

6.4.1. Trong CPU, bộ nhớ, trên thiết bị I/O (dữ liệu hư, hết giấy,...)

6.4.2. Do chương trình (ví dụ như: chia cho 0, truy cập đến địa chỉ bộ nhớ không cho phép.)

6.5. Các dịch vụ giúp tăng hiệu suất của hệ thống

6.5.1. Cấp phát tài nguyên (resource allocation)

6.5.1.1. Tài nguyên: CPU, bộ nhớ chính, ổ đĩa,...

6.5.2. Kế toán (accounting)

6.5.3. Bảo vệ và an ninh (Protection and Security)

6.5.3.1. Bảo vệ

6.5.3.1.1. Hai tiến trình khác nhau không được ảnh hưởng nhau

6.5.3.1.2. Kiểm soát được các truy xuất tài nguyên của hệ thống

6.5.3.2. An ninh

6.5.3.2.1. Chỉ các user được phép sử dụng hệ thống mới truy cập được tài nguyên của hệ thống (vd: thông qua username và password)