Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
eTwinning by Mind Map: eTwinning

1. İşbirlikçi

1.1. Yenilikçi

1.1.1. web.02

2. iletişim kurmamızı sağlar

2.1. ö

3. yenilikçi

4. web.02

5. projeler üretmemizi sağlar

6. öğrenci merkezlidir

7. Web.02

8. Avrupadaki okullar için oluşturulmuştur

9. ücretsiz mesleki gelişim imkanları sunar

10. Erasmus+ sıkı bir şekilde entegre edilmiştir