ELS CINC MODELS DE PREVENCIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ELS CINC MODELS DE PREVENCIÓ by Mind Map: ELS CINC MODELS DE PREVENCIÓ

1. MODEL MÈDIC

2. MODEL ÈTIC-JURÍDIC

3. MODEL PSICOLOGICISTA

4. MODEL SOCILOGICISTA

5. MODEL BIOPSICOSOCIAL

6. PROBLEMA: mercat de substàncies PREVENCIÓ: cal controlar l'oferta de les drogues

7. El PROBLEMA de les drogues és una MALALTIA. Les drogues són perjudicials per a la nostra salut. PREVENCIÓ: informació sobre els efectes nocius de les drogues i intervenció terapèutica amb fàrmacs.

8. El PROBLEMA de les drogues és CULPA de l'INDIVIDU: l'individu té la responsabilitat d'estar sa (culpa a la víctima/menyspreu del context). PREVENCIÓ: activitats informatives.

9. Per a solucionar el PROBLEMA de les DROGUES, cal un CANVI SOCIAL: és un problema eminentment social que cal resoldre "socialment" (exculpació de l'individu).

10. El PROBLEMA de les drogues és un FENOMEN COMPLEX en el qual intervenen infinitat de factors: característiques de les substàncies, dels consumidors, de l'entorn, etc. PREVENCIÓ EN 3 VESSANTS: aspectes biològics, psicològics i socials