Części mowy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Części mowy by Mind Map: Części mowy

1. ODMIENNE

1.1. czasownik

1.1.1. co robi? co się z nim dzieje? np. śpiewa, choruje

1.2. rzeczownik

1.2.1. kto? co? np. nauczyciel, klucz

1.3. przymiotnik

1.3.1. ile? który (która, które) z kolei? np. troje, pierwszy

1.4. liczebnik

1.4.1. jaki jaka? jakie? który? kto? które? czyj? czyja? czyje? np. mądry, różowa

1.5. zaimek przymiotny, rzeczowny, liczebny

1.5.1. np. takim, ile

2. NIEODMIENNE

2.1. spójnik

2.1.1. np. i, oraz, jednak, albo, więc, że

2.2. wykrzyknik

2.2.1. np. och, hej, oj

2.3. partykuła

2.3.1. np. no, chyba, nie, czy

2.4. przysłówek

2.4.1. jak? gdzie? kiedy? np. słonecznie, wczoraj