OBILJEŽJA ŽIVIH BIĆA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OBILJEŽJA ŽIVIH BIĆA by Mind Map: OBILJEŽJA ŽIVIH BIĆA

1. STANIČNA GRAĐA

1.1. JEDNOSTANIČNI ORGANIZMI

1.1.1. bakterije i praživotinje

1.2. VIŠESTANIČNI ORGANIZMI

1.2.1. biljke, životinje i gljive

1.3. TIPOVI STANICA

1.4. jednostavnija/PROKARIOTSKA-bez jezgre

1.5. složenija/EUKARIOTSKA-ima jezgru

2. METABOLIZAM

2.1. AUTOTROFNI-alge i biljke

2.2. HETEROTROFNI-životinje i gljive

2.3. REAKCIJE U METABOLIZMU

2.4. REAKCIJA SINTEZE- više manjih molekula izgrađuju veće; potrebna je energija; npr. fotosinteza

2.5. REAKCIJA ANALIZE- veće molekule razgrađuju se na manje; oslobađa se energija; npr. stanično disanje

3. PRILAGODBA I EVOLUCIJA

3.1. -proces postepenog prilagođavanja okolišu

4. RAZMNOŽAVANJE

4.1. SPOLNO- različite jedinke

4.2. NESPOLNO- klonovi

5. RAST I RAZVITAK

5.1. RAST- povećanje broja stanica (veći volumen i površina)

5.2. RAZVITAK- povećava se složenost stanica

6. PODRAŽLJIVOST

6.1. -živi organizmi različito reagiraju na podražaje

7. HOMEOSTAZA

7.1. -održavanje stalnih uvjeta u organizmu, npr. temperatura, tlak, količina vode, pH...