คุณเห็นอะไรจากภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คุณเห็นอะไรจากภาพ by Mind Map: คุณเห็นอะไรจากภาพ

1. การวางแผนการตลาด

1.1. จำนวนผู้ใช้ในพื้นที่

1.2. ตามความต้องการของผู้บริโภค

1.3. มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

2. บริการนี้ตั้งอยู่ที่จุดใด

2.1. ตำแหน่งที่ตั้งของตู้บริการเหล่านี้สำคัญมาก

2.2. ตู้นี่ควรอยู่ที่สถานที่ที่มีคนพักอาศัยอยู่จำนวนมาก

3. รูปแบบการขายสินค้า

3.1. การขายแบบ 24ชม.

3.2. ลดต้นทุนจากการจ้างพนักงานดูเเล

4. การจัดรูปแบบการบริการ

4.1. แบบหยอดเหรียญ

4.2. สะดวกต่อการมองเห็นสินค้าที่อยู่ในตู้

4.3. ดึงดูดลูกค้า

4.4. ร้านค้าสามารถตั้งที่ไหนก็ได้

4.5. มีความสะดวกรวดเร็วในการเลือซื้อสินค้า

5. ทำไมถึงมีบริการแบบนี้

5.1. ปัจจุบันแค่เซเว่นก็ไม่สามารถที่จะรับคนจำนวนมากๆได้เช่นกัน เพราะ บางทีอาจจะเสียเวลาในการต่อแถว

5.2. สะดวกต่อนักศึกษา ไม่ต้องเดินทางไปไกล

5.3. เวลาทุกนาทีในเมืองหลวงมันสำคัญมากๆถ้าเราไปยืนต่อแถวซื้อของในร้านสะดวกมันก็อาจจะเสียเวลาพอสมควร

6. ในตู้มีอาหารประเภทไหนบ้าง และทำไมถึงมีอาหารประเภทนี้

6.1. อาหาร

6.1.1. สะดวกต่อการปรุงอาหารเอง

6.1.2. ในขนาดที่เราทำทุกอย่างแข่งกับเวลา การซื้ออาหารผ่านบริการแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์ให้กับคนที่รีบได้ดี

6.2. เครื่องดื่ม

6.2.1. เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนิยม

7. ข้อเสียของบริการนี้

7.1. มีความเสี่ยงการทำในธุรกิจ

7.1.1. เกิดการโจรกรรม

7.1.2. เกิดความผิดพลาดของระบบ

7.1.2.1. ไม่สามารถจับต้องสินค้าได้

7.2. ไม่ทราบมีบริการอุ่นร้อนกับสินค้าประเภทอาหารหรือไม่

7.3. เราไม่สามารถรู้ว่าสินค้าในตู้นั้นหมดอายุได้

7.4. ความสดของอาหาร

7.5. ไม่สามารถระบุรสชาติได้

8. ข้อดีของบริการนี้

8.1. มีความสะดวก

8.2. ไม่เสียเวลาเดินทาง

8.3. ไม่ต้องมีพนักงานประจำ

8.4. ทันสมัย

9. ถ้าบริการในรูปแบบนี้มาถึงภายในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนของเราคิดว่าดีหรือไม่ดีเพราะเหตุใด

9.1. ดี

9.1.1. เพราะทำให้คนที่ไม่มีรถเดินไปซื้อของได้สะดวกและใกล้

9.1.2. เหมาะสำหรับหอพักนักศึกษาหอใน

9.1.2.1. ลดความเสี่ยงในการเดินทางเวลากลางคืน

9.1.3. ดีต่อบุคคลที่ไม่สามารถขับขี่รถได้

9.2. ไม่ดี

9.2.1. เมื่อสินค้ามีปัญหา เราจะขอแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าไม่ได้