UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE by Mind Map: UVOD U INFORMACIJSKE SUSTAVE

1. KARAKTERISTIKE INFORMACIJA

1.1. • Pouzdanost • Potpunost • Fleksibilnost • Relevantnost • Jednostavnost • Pravodobnost • Provjerljivost • Dostupnost • Sigurnost • Količina

2. HIJERARHIJA ZNANJA

2.1. 1.Mudrost

2.2. 2.Iskustvo moralne norme

2.3. 3.Znanje

2.4. 4.Sinteza

2.5. 5.Informacija

2.6. 6.Analza

2.7. 7.Podaci

3. • PODACI • INFORMACIJA • ZNANJE • MUDROST

4. • SUSTAV – skup dijelova (elemenata), veza i osobina organiziranih u neki proces (funkciju)

5. INFORMACIJSKI SUSTAV • je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju • informacijski sustav može se, ali i ne mora koristiti informatičkom tehnologijom

6. • SVRHA IS-a – dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove • ZADATAK IS-a – osigurati informacije potrebne za upravljanje, rukovođenje i odlučivanje u poslovanju

7. FUNKCIJE IS-a

7.1. 1. Prikupljanje podataka 2. Obrada podataka 3. Pohranjivanje podataka i informacija 4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima