Uvod u informacijske sustave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Uvod u informacijske sustave by Mind Map: Uvod u informacijske sustave

1. može se , ali i ne mora koristiti informatičkom tehnologijom.

2. Informacijsko preopterećenje- situacija u kojojoj je primatelj obasipan golemom količinom nepotrebnih informacija

3. KARAKTERISTIKE INFORMACIJA

3.1. Točnost

3.2. Pouzdanost

3.3. Potpunost

3.4. Fleksibilnost

3.5. Jednostavnost

3.6. Relevantno

3.7. Pravodobnost

4. INFORMACIJA -porumačeni podatak

5. PODACI-skupovi znakova i nositelji informacija(alfanumerički,grafički,zvukovni...)

6. Informacijski sustavi

6.1. Hijerarhija znanja

6.1.1. MUDROST

6.1.2. iskustvo moralne norme

6.1.3. ZNANJE

6.1.4. Sinteza

6.1.5. INFORMACIJE

6.1.6. analiza

6.1.7. PODACI

7. ZNANJE -informacija koja je testirana ,potvrđena i kodirana

8. MUDROST-primjena znanja,iskustva i razumijevanje

9. SUSTAV -je skup dijelova(elemenata ) veza i osobina organiziranih u neki proces (funkciju)

9.1. ULAZ

9.1.1. POVRATNA

9.2. PROCES

9.3. IZLAZ

9.3.1. VEZA

10. JE SUSTAV KOJI PRIKUPLJA , POHRANJUJE ,ČUVA , OBRAĐUJE I ISPORUČUJE

11. SVRHA IS-a- je dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji , pravo vrijeme i minimalan trošak.

12. ZADATAK ISA-a-osigurati informacije potrebne za upravljanje , rukovođenje i odlučivanje u poslovanje.

13. FUNKCIJE ISA-a

13.1. PRIKUPLJANJE PODATAKA

13.2. OBRADA PODATAKA

13.3. POHRANJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA

13.4. DOSTAVLJANJE PODATAKA I INFORMACIJA KORISNICIMA