uvod u infromacijske sustave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
uvod u infromacijske sustave by Mind Map: uvod u infromacijske sustave

1. hijearhija znanja

1.1. mudrost

1.2. iskustvo moralne norme

1.3. znanje

1.4. sinteza

1.5. infromacije

1.6. analiza

1.7. podaci

2. KARAKTERISTIKE INFROMACIJA

2.1. TOČNOST

2.2. POUZDANOST

2.3. POTPUNPOST

2.4. FLEKSIBILNOST

2.5. REVALATNOST

2.6. JEDNOSTAVNIOST

2.7. PRAVODOBNOST

2.8. POVJERLJIVOST

2.9. DOSTUPNOST

2.10. SIGURNOST

2.11. KOLIČINA

3. infromacijsko preopterećenje

3.1. situacija u kojoj je primatelj obasipan golemom količinom nepotrebnih infromacija

4. SUSTAV

4.1. skup elemenata ograniziranih u funkciju

5. infromacijicki sustavi

5.1. sustav koji prikuplja,obrađuje,čuva,pohranjuje i isporučuje infromacije važne za organizaciju

6. svrha ISA

6.1. dostaviti infromaciju na pravo mjesto u pravo vrijeme uz minimalne troškove

7. zadatak ISA

7.1. osigursti infromacije za upravljanje, rukovođenje i odlučivanje u poslovanju

8. funfckije ISA

8.1. 1, prikupljanje podataka

8.2. 2. obrada podataka

8.3. 3. pohranjivanjepodataka i infromacija

8.4. 4. dostavljanje podataka i infromacija korisnicima