Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hukommelse by Mind Map: Hukommelse

1. Amnesia

1.1. Hukommelsestab

2. Ebbinghaus

3. Bartlett

4. Fortrængelse

4.1. Traumer i barndommen

5. Eksplicitte og implicitte hukommelse

6. Sensorisk hukommelse

7. Kognitiv psykologi og terapi

8. langtidshukommelse

9. Dissocialtion

9.1. Overlevelses strategi

10. Sematisk hukommelse

10.1. Almen viden

11. Korttidshukommelse

11.1. Primær hukommelse

11.1.1. Det man husker lige her og nu

11.2. Sekundær hukommelse

11.2.1. Det der er sket timer, dage, uger og år tilbage

12. Fejl-erindring