INFORMACIJSKI SUSTAVI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMACIJSKI SUSTAVI by Mind Map: INFORMACIJSKI SUSTAVI

1. 1. automatizacija ITa - dijagnostički alati, samoposlužni portali, strojno učenje i AI 2. mobilnost radne snage - pristup aplikacijama na daljinu, vanjski uređaji 3. računalstvo u oblaku - IasS, SaaS 4. digitalizacija javnog sektora - digitalne usluge države, pametni gradovi 5. IoT - Internet of Things

2. Hijerarhija znanja

2.1. MUDROST

2.2. iskustvo moralne norme

2.3. ZNANJE

2.4. sinteza

2.5. INFORMACIJE

2.6. analiza

2.7. PODACI

3. Karakteristike Informacija

3.1. • Karakteristike informacija: • Točnost • Pouzdanost • Potpunost • Fleksibilnost • Relevantnost • Jednostavnost • Pravodobnost • Provjerljivost • Dostupnost • Sigurnost • Količina

4. 1. INFORMACIJSKI SUSTAVI • je sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju • informacijski sustav može se, ali i ne mora koristiti informatičkom tehnologijom

5. • FUNKCIJE IS-a

5.1. 1. Prikupljanje podataka 2. Obrada podataka 3. Pohranjivanje podataka i informacija 4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

6. 1. INFORMACIJSKI SUSTAVI

6.1. • STRUKTURA IS-a

6.1.1. 1. Hardver 2. Softver 3. Ljudi 4. Organizacija 5. Mreža 6. Baza podataka

7. 1. INFORMACIJSKI SUSTAVI

7.1. OLTP - OnLine Transaction Processing • baze podataka redovnih transakcija • SQL Server, MySql • OLAP - OnLine Analytic Processing • baze podataka za multidimenzionalne upite • CRM - Customer Relationship Management • sustav za upravljanje kupcima

7.2. • Sigurnost informacijskih sustava

7.2.1. – načini napada • prijenosni medij • napad na web tehnologije • napad na dostupnu mrežnu i računalnu opremu • fizički napad • socijalni inženjering • napad iz unutrašnjeg okruženja

7.3. 1. INFORMACIJSKI SUSTAVI • HARDVER – fizički dijelovi računala • SOFTVER – programska oprema računala • LJUDI – koji rade sa informacijskim tehnologijama – KORISNICI

7.4. • ERP – Enterprise Resource Planning

7.4.1. • Financije » računovodstvo » novčani tokovi » financijski izvještaji • Ljudski resursi » plaće » zapošljavanje i trening • Operativa » logistika

7.5. • POS - Point Of Sale

7.5.1. elektronički sustav naplate na samom prodajnom mjestu • elektroničke vage, skeneri, bar kod čitači, blagajne, ekrani osjetljivi na dodir • trgovački, restoranski, medicinski

8. • FAZE IZGRADNJE IS-a

8.1. 1. back-end and DBMS - procesi i baza podataka 2. front-end - web sučelje 3. API - veze back i front enda 4. korisničko sučelje 5. testiranje 6. dokumentacija / prijevod

9. • PROJEKTIRANJE i IZGRADNJA IS-a

9.1. 1. planiranje informacijskog sustava 2. analiza postojećeg sustava 3. definiranje zahtjeva za novi sustav 4. oblikovanje novog sustava 5. razvoj novog sustava 6. implementacija novog sustava 7. ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

10. • TRENDOVI digitalne transformacije

11. • DIGITALNA TRANFORMACIJA

11.1. – proces poslovne transformacije, unutar koje organizacija usvaja nove poslovne modele, digitalizira i ubrzava svoje poslovne aktivnosti, kako bi se u potpunosti iskoristila poslovne prilike kreirane digitalnim tehnologijama – reinženjering informacijskih sustava - niži troškovi, veća produktivnost

12. • EDI (Electronic Data Interchange)

12.1. – prijenos strukturiranih podataka, prema dogovorenim standardima, od jedne računalne aplikacije do druge, elektroničkim putem uz minimalnu ljudsku intervenciju – narudžbenice, otpremnice, primke, računi, obavijesti o plaćanju, stanje skladišta – FINA e-račun, MojeRačun

13. • IS u POSLOVANJU

13.1. – sustav za automatizaciju ureda (OAS) – transakcijski sustav (OLTP, OLAP) – sustav za upravljanje kupcima (CRM) – sustav za upravljanje resursima poduzeća (ERP) – sustav za naplatu na mjestu prodaje (POS)

14. • OAS - Office Automation System

14.1. • elektroničko izdavaštvo • Word, Pagemaker, Publisher • elektroničko upravljanje slikama • PowerPoint, Photoshop, Gimp • elektroničke komunikacije • e-mail, videokonferencije, virtualne radne površine • elektroničko upravljanje rasporedom i zadacima