Характеристика ефективного працівника

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Характеристика ефективного працівника by Mind Map: Характеристика ефективного працівника

1. Організаторські здібності

1.1. – Здатний вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей.

1.2. – Володіє високими організаторськими здібностями.

2. Наполегливість

2.1. – Не зупиняється перед труднощами, наполегливо й енергійно йде до наміченої мети.

2.2. – На шляху до наміченої мети можуть зупинити тільки надзвичайні труднощі.

3. Професійна підготовка

3.1. – Володіє високими професійними знаннями і навичками.

3.2. – Професійно підготовлений відмінно, здатний самостійно вирішувати складні завдання.

3.3. – Має хорошу професійну підготовку, достатню для виконання обов’язків.

4. Удосконалення професійних знань

4.1. – Постійно працює над удосконаленням своїх знань. Глибоко вивчає питання теорії і практики професійної справи.

4.2. – Систематично працює над поглибленням своїх знань.

4.3. – Достатньо працює над підвищенням своїх знань.

5. Почуття відповідальності

5.1. – Має високе почуття відповідальності.

5.2. – Готовий взятий на себе відповідальність, не схильний перекладати її на інших.

6. Уміння висловлювати думки

6.1. – Завжди чітко, хорошим і зрозумілим стилем, висловлює свої думки усно чи письмово.

6.2. – Текст виконаних документів зрозумілий, стиль викладення хороший.