Cấu chúc website

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cấu chúc website by Mind Map: Cấu chúc website

1. Tin tức

1.1. Trang chủ tin tức(chỉ có đối với web thương mại điện tử ví dụ Tin tức công nghệ cập nhật 24h https://www.thegioididong.com/tin-tuc )

1.2. Danh sách tin tức

1.3. Chi tiết tin tức

1.3.1. Chức năng bình luận

1.3.1.1. Bình luận với tư cách người dùng trên website (đi liền với chức năng đăng ký/đăng nhập người dùng)

1.3.1.2. Bình luận qua facebook

1.3.2. Chức năng đánh giá

1.3.2.1. Đánh giá với tư cách người dùng trên website(đi liền với chức năng đăng ký/đăng nhập người dùng)

1.3.3. Sản phẩm liên quan(chức năng cho web thương mại điện tử)

2. Sản phẩm

2.1. Danh sách sản phẩm

2.1.1. Chức năng lọc sản phẩm

2.1.1.1. Lọc sản phẩm theo thương hiệu

2.1.1.2. Lọc sản phẩm theo giá

2.1.1.3. Lọc sản phẩm theo đặc tính

2.1.1.4. Lọc sản phẩm theo đánh giá(chỉ có khi website có chức năng đánh giá sản phẩm)

2.1.1.5. Lọc sản phẩm giảm giá

2.1.2. Sắp xếp sản phẩm

2.1.3. Sản phẩm mới theo danh mục

2.1.4. Sản phẩm hot theo danh mục

2.2. Danh sách sp new, hot, sale-off, best-sale

2.3. Bộ sưu tập

2.4. Combo sản phẩm

2.5. Chi tiết sản phẩm

2.5.1. Hình ảnh sản phẩm

2.5.2. Mô tả ngắn

2.5.3. Mô tả thuộc tính chi tiết

2.5.4. Mua hàng

2.5.4.1. Mua Trả Góp

2.5.4.2. Mua Ngay

2.5.5. Mua theo combo

2.5.6. Cấu hình

2.5.7. Bình luận sản phẩm

2.5.7.1. Bình luận facebook

2.5.7.2. Bình luận với tư cách người dùng trên website (đi liền với chức năng đăng ký/đăng nhập người dùng)

2.5.8. Đánh giá sản phẩm

2.5.8.1. Đánh giá với tư cách người dùng trên website(đi liền với chức năng đăng ký/đăng nhập người dùng)

2.5.9. Sản phẩm liên quan

2.5.10. Sản phẩm đã xem

2.5.11. Phụ kiện đi kèm

2.5.12. Bài viết liên quan

3. Trang tĩnh

3.1. Liên Hệ

3.2. Giới thiệu

4. Trang chủ

5. Người dùng

5.1. Đăng ký

5.2. Đăng nhập

5.3. Thông tin cá nhân

5.4. Sản phẩm đã thích

5.5. Danh sách đơn hàng

6. Giỏ hàng

6.1. Đơn hàng

6.2. Thanh toán

7. Trả góp