VRSTE RAČUNALA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VRSTE RAČUNALA by Mind Map: VRSTE RAČUNALA

1. PODJELA RAČUNALA

1.1. Prema namjeni

1.1.1. Prema veličini/mogućnosti (snazi)

1.1.1.1. superračunala

1.1.1.1.1. najsnažnija računala

1.1.1.2. središnja računala

1.1.1.2.1. slična superračunalima

1.1.1.3. mini računala

1.1.1.3.1. snaga obrade znatno manja od veikih računala

1.1.1.4. osobna računala

1.1.1.4.1. računala za obavljanje poslova jednog korisnika

1.1.2. Računala specijalne namijene

1.1.2.1. rješavanje specifičnih problema

1.1.3. Računala opće namjene

1.1.3.1. rješavanje bilo kojih problema

2. VRSTE OSOBNIH RAČUNALA

2.1. Podjela prema proizvođačkom standardu

2.1.1. IBM standard

2.1.2. Apple standard

2.2. Podjela prema prenosivosti

2.2.1. stolna - nisu predviđenaa za prenošejne

2.2.2. prijenosna - konstruirana za često prenošenje

2.3. Podjela prema proizvođaču procesora

2.3.1. Intel

2.3.2. AMD

3. PRIJENOSNA RAČUNALA

3.1. prijenosnici

3.1.1. notebook računala, vel. aktovke

3.2. tablet računala

3.2.1. računala sa zaslonom osjetljivim na dodir

3.3. vrlo laki i tanki prijenosnici

3.3.1. ultrabook računala