GEOLOŠKA PROŠLOST ZEMLJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GEOLOŠKA PROŠLOST ZEMLJE by Mind Map: GEOLOŠKA PROŠLOST ZEMLJE

1. HADIJ

1.1. Zemlja je užarena kugla

1.2. plinovi iz njezine unutršnjosti stvaraju prvu atmosferu, bez slobodnog kisika

1.3. kondenzacijom dolazi do prvih kiša

2. ARHAIK

2.1. pojavljuje se život - cijanobakterije

2.2. nastaju prve sačuvane stijene

3. PALEOZOIK

3.1. klima postaje toplija

3.2. život se razvija u moru te prelazi na kopno

3.3. dijeli se na periode: kambirj, ordovicij, silur, devon, KARBON, perm

3.4. događaju se kaldonska i hercinska ortogeza , nastaje kontinent Pangea

3.5. u Permu umiru gotovo svi živi organizmi

4. MEZOZOIK

4.1. Pangea se počinje razdvajati

4.2. dijeli se na: trijas, juru i kredu

4.3. klima je topla i vlaža te pogodna za dinosaure

4.4. započinje alpska ortogeza

5. KENOZOIK

5.1. podijeljen na: paleogen, neogen i KVARTAR

5.2. ljudska vrsta se pojavljeje u prvom dijelu kvartara

6. PROTEROZOIK

6.1. povećava se broj cijanobakterija s njima i proizvodnja slobodnog kisika (fotosinteza)

7. SUPEREON PREKAMBRIJ

8. SUPEREON FANEROZOIK