Tơ-nhu cầu thiết yếu của cuộc sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tơ-nhu cầu thiết yếu của cuộc sống by Mind Map: Tơ-nhu cầu thiết yếu của cuộc sống

1. 1.khái niệm: Tơ là một trong những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định

2. 2.phân loại

2.1. tơ tự nhiên

2.1.1. có sẵn trong thiên nhiên đc sử dụng trực tiếp VD: bông, len , tơ tằm

2.2. tơ hóa học

2.2.1. tơ tổng hợp

2.2.1.1. polime được tổng hợp bằng phản ứng hóa học VD: tơ pollamit (nylon) tơ vinylic

2.2.2. tơ bán tổng hợp (nhân tạo)

2.2.2.1. chế biến polime thiên nhiên bằng phương pháp hóa học VD: tơ visco,...

3. 3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

3.1. 1. Tơ nilon-6,6 a. Tính chất: + Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit vì các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit –CO–NH– + Tơ nilon-6,6 có tính dai bền, mềm mại óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền với nhiệt, với axit và kiềm. b. Điều chế: + Nilon-6,6 được điều chế từ hexametylen điamin H2N[CH2]6NH2 và axit ađipit (axit hexanđioc)

3.1.1. Ứng dụng: + Tơ nilon-6,6 cũng như nhiều loại tơ poliamit khác được dùng để dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới,...

3.2. b. Tơ lapsan 1.Tính chất: + Tơ lapsan rất bền về mặt cơ học, bền đới với nhiệt, axit, kiềm hơn nilon, được dùng đề dệt vải may mặc. 2.Điều chế: + Tơ lapsan là một loại tơ thuộc polieste được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol.

3.2.1. Ứng dụng: được dùng để dệt vải may mặc

3.3. c. Tơ nitron (hay olon) 1.Tính chất: + Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt 2.Điều chế: + Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên được gọi poliacrilonitrin

3.3.1. Ứng dụng: thường được dùng để dệt vải may quần áo hoặc bện thành sợi len đan áo rét.

4. 4.Tác động đến môi trường (do quá trình sản xuất, do quá trình sử dụng)

4.1. đứng thứ 2 trong việc gây ô nhiếm môi trường