Ik als godsdienstleraar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ik als godsdienstleraar by Mind Map: Ik als godsdienstleraar

1. wil kennis delen met de leerlingen over de verschillende Levensbeschouwingen

1.1. Wil zelf hier ook nog kennis in op doen, want die kennis is nu nog eerder beperkt.

2. Wil kinderen helpen om open en respectvol met elkaar in gesprek te gaan om zo meer begrip en inzicht te krijgen in elkaars "anders" - zijn.

2.1. Voor mijzelf vind ik het heel belangrijk dat je open staat voor de gedachten en gevoelens van anderen. Ik hecht veel belang aan het zich empathisch opstellen. Ik zeg vaak "ik heb de waarheid niet in pacht". Ik vind het belangrijk om te beseffen dat je een kleine schakel bent in een groter geheel en dat anderen heel veel wijsheid met je kunnen delen.

3. Wil kinderen laten stilstaan bij een aantal belangrijke levensvragen: zoals Hoe kan ik een goed mens zijn, wat betekent dat voor mij, Hoe kan ik een goede vriend zijn,...

3.1. Soms is het goed om iets te doen voor een ander zonder er iets voor terug te verwachten. Zowel voor de mensen uit je eigen omgeving die je graag ziet, als ook in een bredere maatschappelijke context. Zo doe ik bijvoorbeeld de was van mijn dementerende schoonmoeder ook al ervaar ik het leven als mama soms al als druk genoeg.

4. Wil door verhalen te delen hun blik op de wereld helpen vorm geven, de leerlingen doen nadenken over hun eigen rol in onze maatschappij.

5. Wil leiden door zelf een voorbeeld te zijn van iemand die handelt in overeenstemming met haar eigen visie en opinie.

5.1. Ik vind het heel belangrijk om "oprecht" in het leven te staan. Niet zomaar zonder nadenken het ene zeggen en het ander doen.

6. Wil iedere leerling laten voelen dat het mooi is om jezelf te zijn, dat je niet steeds moet meegaan met wat "de norm" is.

6.1. Wil leerlingen laten zien dat er meer in het leven is dan "instagram" gewijs het perfecte plaatje naar buiten brengen. Dat er achter iedere foto meer schuil kan gaan.

6.2. Voor mij persoonlijk is dit durven keuzes maken (klein of groot) onafhankelijk van de sociale verwachtingen, maar in lijn met wie je zelf bent. Bij voorbeeld mooie job beëindigen omdat je op zoek bent naar meer dan alleen een mooi loon en gerespecteerd werk. Tweede voorbeeld niet jaarlijks op reis gaan, hoewel dit in de vriendenkring vaak met opgetrokken wenkbrauwen aanschouwd wordt en een beetje als vreemd wordt ervaren.

6.3. Voor mijzelf vind ik het ook belangrijk om kinderen zich zo veel mogelijk goed te laten voelen in hun vel. Luisteren naar wat hen bezig houdt. Ik heb zelf ervaren dat een luisterend oor wel degelijk het verschil kan maken en kan helpen om perspectief te geven.

7. Wil kinderen laten nadenken over hun eigen doen en laten. Reflecteren over hoe had ik die bepaalde situatie anders kunnen aanpakken en welke gevolgen kunnen mijn acties soms hebben voor anderen

7.1. Ik denk hier bijvoorbeeld aan het gemakkelijk je gal kunnen spuwen op social media, stilstaan wat je ondoordachte posts bij iemand kunnen teweeg brengen.

8. Leerlingen laten reflecteren over de tekst van Bart Peeters "Het is niet wat het is, het is wat je ermee doet". Wat zijn hun talenten, wat doen ze er mee. Waar zijn ze goed in en waar halen ze zelf veel voldoening uit.