Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HiSmile by Mind Map: HiSmile

1. Públic extern

1.1. Competidors

1.2. Miframa

1.3. DosFarma

1.4. Dentalcost

1.5. IceWhite

1.6. PromoFarma.co

1.7. Clients actuals

1.8. Clients anteriors

1.9. Clients potencials

2. Públic intern

2.1. Treballadors

2.2. Dep. d'edició de vídeos

2.3. Dep. Marketing

2.4. Dep. d'atenció al client

2.5. Dep. Publicitat a les xarxes

2.6. Dep. Control xarxes socials

2.7. Influencers

2.8. Inversors

2.9. Mircovik

2.10. Tomic

2.11. Socis

2.12. Mircovik i Tomic

2.13. Proveïdors

2.14. Alibaba.com

2.15. Distribuïdors

2.16. UPS

2.17. Fedex

2.18. ePacket