Основні підходи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основні підходи by Mind Map: Основні підходи

1. Біхевіоралістичний підхід (підхід до прийняття рішень)

1.1. Поведінка держав

1.2. Внутрішні умови

1.3. Суб'єктивне сприйняття

2. Традиційний підхід

2.1. Ідеалізм

2.2. Реалізм

3. Комплексний взаємозалежний підхід

3.1. Роль неурядових суб'єктів

3.2. Складна взаємозалежність світу

4. Порівняльний підхід

4.1. Порівняльний аналіз

4.2. Подібності та відмінності

5. Підхід до даних про події

5.1. Спостереження та класифікація

5.2. Необхідні докази

5.3. Дані про події

6. Технічний підхід

6.1. Унікальність

6.2. Детальний аналіз

6.3. Без узагальнень

7. Зовнішня політика

8. Теорії середнього рівня

8.1. Індивідуальне прийняття рішень

8.2. Групове мислення

8.3. Бюрократична політика

8.4. Теорія ролей

8.5. Кібернетика

8.6. Кризи