MATKAILUN VAIKUTUKSET

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MATKAILUN VAIKUTUKSET by Mind Map: MATKAILUN VAIKUTUKSET

1. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

1.1. TALOUDEN KESTÄVYYS JA HYVINVOINTI: MATKAILUSTA OLTAVA KOHTEELLE ENEMMÄN HYÖTYÄ KUIN HAITTAA

1.1.1. TYÖLLISYYS

1.1.1.1. TUETAAN PAIKALLISYHTIÖITÄ

1.1.2. TULOJA

1.1.2.1. KOULUTUS

1.1.2.2. ELÄINTEN JA LUONNONSUOJELU

1.1.2.3. YHTEISÖN HYVINVOINTI

1.1.2.4. KOHTEEN YLLÄPITO

1.1.2.4.1. TULOJA OLTAVA ENEMMÄN KUIN KULUJA

1.1.2.4.2. KEHITYKSEN PYSYTTÄVÄ VAATIMUSTEN PERÄSSÄ

2. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

2.1. LUONNONVARAT

2.1.1. VEDEN YLIKÄYTTÖ

2.1.2. ENERGIA

2.1.2.1. FOSSIILISET POLTTOAINEET

2.1.2.2. UUSITUTUVA ENERGIA

2.1.3. MATKAILULTA PAINETTA ONGELMIIN

2.2. LIIKENNE

2.2.1. JULKINEN LIIKENNE

2.2.2. RUUHKAUTUMINEN

2.3. VEDEN, ILMAN JA MAAN SAASTUMINEN

2.3.1. KIERRÄTTÄMINEN

2.4. YLLÄPIDETÄÄN JA SUOJELLAAN LUONNONPERINTÖÄ

2.4.1. KANSALLISPUISTOT, SUOJELUKOHTEET

2.4.2. ELÄIN JA KASVIKUNTA

3. SOSIO-KULTTUURISET VAIKUTUKSET

3.1. VAIKUTUKSET KULTTUURIPERINTÖÖN

3.1.1. SUOJELLAAN KULTTURIPERINTÖÄ

3.1.2. EI VAHINGOITETA

3.1.3. PAIKALLISKULTTUURIN VÄÄRISTÄMINEN TAI HYVÄKSIKÄYTTÖ

3.2. SOSIAALISET VAIKUTUKSET

3.2.1. IHMISARVOJEN KUNNIOITUS JA SAMANARVOISUUS

3.2.2. TIEDOSTUNEISUUS

3.2.3. TASA-ARVOINEN JA OIKEUDENMUKAINEN KOHTELU

4. YHDENVERTAISUUDEN PERIAATE: OIKEUDENMUKAISUUS, OSALLISUUS, SAMANARVOISUUS, IHMISARVON KUNNIOITUS

5. VIESTINNÄN MERKITYS