Informacijski sustavi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Informacijski sustavi by Mind Map: Informacijski sustavi

1. Svrha IS-a

1.1. Dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji uz minimalne troškove

2. Funkcije IS-a

2.1. Prikupljanje podataka

2.2. Obrada podataka

2.3. Pohrana podataka i informacija

2.4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

3. Hijerarhija znanja

3.1. Mudrost

3.1.1. Primjena znanja, iskustva i razumijevanja

3.2. Iskustvo moralne norme

3.3. Znanje

3.3.1. Informacija koja je testirana, potvrđena i kodirana

3.4. Sinteza

3.5. Informacije

3.5.1. Protumačeni podatak

3.6. Analiza

3.7. Podaci

3.7.1. Skupovi znakova i nositelji informacija

4. Karakteristike informacija

4.1. Točnost

4.2. Pouzdanost

4.3. Jednostavnost

4.4. Dostupnost

4.5. Sigurnost

4.6. Količina

4.7. Fleksibilnost

5. Informacijsko preopterećenje

5.1. Primatelj obasipan ogromnom količinom nepotrebnih informacija

6. Sustav

6.1. Skup dijelova elemenata, veza i osobina u nekom procesu

7. Prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju

8. Zadatak IS-a

8.1. Osigurati informacije potrebne za upravljanje, rukovođenje i odlučivanje u poslovanju