Chiến lược SEO tổng thể Phúc Lợi Food

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chiến lược SEO tổng thể Phúc Lợi Food by Mind Map: Chiến lược SEO tổng thể Phúc Lợi Food

1. Sản phẩm chính seo

1.1. Sữa chua nếp cẩm

1.2. Thạch đen cao bằng

2. Bảng từ khóa chính

2.1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SRknCmNZp_oEVuDTG6VXcuPq3pNiP-8AvuyO9dBvADg/edit#gid=0

2.2. Bảng bao gồm 40 từ khóa chính

3. Chủ đề viết bài

3.1. Sữa chua nếp cẩm

3.2. Thạch đen cao bằng

3.3. Đồ ăn thức uống

3.4. Phúc Lợi Food

4. Plan content viết bài

4.1. Xoay quanh chủ đề bài viết

4.2. 1 tháng content sẽ là 40 bài

4.3. Các nhóm content sẽ liên kết với nhau tạo ra 1 chủ đề thống nhất

4.4. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nI6ihYRQllDCx6AmkNnRYNicsdat8BidAvKNx24mjgE/edit#gid=0

5. Landing page

5.1. Sữa chua nếp cẩm

5.1.1. Đầy đủ hình ảnh

5.1.2. Bài viết khoảng 1000-1500 từ

5.1.3. Bài viết đầy đủ nội dung, không coppy

5.1.4. Bài viết chuẩn seo có tiêu đề, heading H2, H3,ul li...

5.2. Thạch đen cao bằng

5.2.1. Đầy đủ hình ảnh

5.2.2. Bài viết khoảng 1000-1500 từ

5.2.3. Bài viết đầy đủ nội dung, không coppy

5.2.4. Bài viết chuẩn seo có tiêu đề, heading H2, H3,ul li....

6. S.E.O + Social

6.1. Kết hợp kênh youtube của Phúc Lợi Food để đặt links về bài viết

6.2. Ghim bài viết sữa chua nếp cẩm

6.3. Chạy quảng cáo bài viết qua Facebook

7. Xây dựng liên kết

7.1. Xây dựng liên kết từ social

7.2. Diễn đàn

7.3. Network

7.4. Các bài báo

7.5. Mua liên kết như là PBN

7.6. Mua bài viết đặt liên kết

8. Kế hoạch chi tiết từng tháng

8.1. Tháng 1

8.1.1. Kiểm tra onapge

8.1.2. Viết bài làm landingpage cho trang chính

8.1.3. Xây dựng bộ từ khóa liên quan đến bộ từ khóa chính

8.1.4. Triển khai viết bài

8.1.5. Kết hợp social như Facebook, Youtube để kiếm traffic

8.1.6. Thứ hạng: n/a - 90

8.2. Tháng 2:

8.2.1. Đăng bài viết hằng ngày

8.2.2. Chỉnh sửa onpage / hằng ngày

8.2.3. Xây dựng liên kết / hằng ngày

8.2.4. Index backlinks

8.2.5. Kết hợp social / quảng cáo kéo traffic về key chính

8.2.6. Thứ hạng: 90-70

8.3. Tháng 3:

8.3.1. Đăng bài viết hằng ngày

8.3.2. Chỉnh sửa onpage / hằng ngày

8.3.3. Xây dựng liên kết / hằng ngày

8.3.4. Index backlinks

8.3.5. Kết hợp social / quảng cáo kéo traffic về key chính

8.3.6. Thứ hạng: 70-50

8.4. Tháng 4:

8.4.1. Đăng bài viết hằng ngày

8.4.2. Chỉnh sửa onpage / hằng ngày

8.4.3. Xây dựng liên kết / hằng ngày

8.4.4. Index backlinks

8.4.5. Kết hợp social / quảng cáo kéo traffic về key chính

8.4.6. Thứ hạng: 40-30

8.5. Tháng 5:

8.5.1. Đăng bài viết hằng ngày

8.5.2. Chỉnh sửa onpage / hằng ngày

8.5.3. Xây dựng liên kết / hằng ngày

8.5.4. Index backlinks

8.5.5. Kết hợp social / quảng cáo kéo traffic về key chính

8.5.6. Thứ hạng: 30-20

8.6. Tháng 6:

8.6.1. Đăng bài viết hằng ngày

8.6.2. Chỉnh sửa onpage / hằng ngày

8.6.3. Xây dựng liên kết / hằng ngày

8.6.4. Index backlinks

8.6.5. Kết hợp social / quảng cáo kéo traffic về key chính

8.6.6. Thứ hạng: 20-10

8.7. Tháng 7

8.7.1. Đăng bài viết hằng ngày

8.7.2. Chỉnh sửa onpage / hằng ngày

8.7.3. Xây dựng liên kết / hằng ngày

8.7.4. Index backlinks

8.7.5. Kết hợp social / quảng cáo kéo traffic về key chính

8.7.6. Thứ hạng: 10-5

8.8. Tháng 8

8.8.1. Đăng bài viết hằng ngày

8.8.2. Chỉnh sửa onpage / hằng ngày

8.8.3. Xây dựng liên kết / hằng ngày

8.8.4. Index backlinks

8.8.5. Kết hợp social / quảng cáo kéo traffic về key chính

8.8.6. Thứ hạng: 5-3

9. Chi phí

9.1. Chi phí S.E.O 10 triệu /tháng (đã bao gồm chi phí content)

10. Lợi ích sau khi S.E.O 8 tháng

10.1. Bảng từ khóa chính lên top theo đúng lộ trình

10.2. Nhiều từ khóa khác sẽ lên top ngoài bộ từ khóa chính

10.3. Nội dung website đa dạng, chuẩn SEO theo thuật toán Google

10.4. Thứ hạng bền vững lâu dài từ 6 tháng đến 1 năm

10.5. Sau khi S.E.O sẽ có nhiều traffic tự nhiên cho website

11. Báo cáo website

11.1. Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4

11.1.1. Báo cáo thứ hạng từ khóa chính

11.1.2. Báo cáo số lượng bài viết

11.1.3. Báo cáo số lượng liên kết

11.2. Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8

11.2.1. Báo cáo thứ hạng từ khóa chính

11.2.2. Báo cáo số lượng bài viết

11.2.3. Báo cáo số lượng liên kết

11.2.4. Báo cáo traffic theo tháng

11.2.5. Báo cáo tình hình phát triển website

11.2.6. Báo cáo webmaster tool

12. Chi phí theo tháng