MÔ HÌNH SWOT CỦA CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MÔ HÌNH SWOT CỦA CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN by Mind Map: MÔ HÌNH SWOT CỦA CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

1. ĐIỂM MẠNH

1.1. NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI TRUNG TÂM CÀ PHÊ CỦA CẢ NƯỚC- BUÔN MÊ THUỘT

1.2. CƠ SỞ HẠ TẦNG VỮNG CHẮC, CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

1.3. HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI RỘNG KHẮP, MẠNH MẼ

1.4. CÔNG TÁC QUAN HỆ CÔNG CHÚNG HIỆU QUẢ

1.5. ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ TRẺ, ĐƯỢC ĐÀO TẠO BÀI BẢN

1.6. "THƯƠNG HIỆU VIỆT"

1.7. SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG TỐT, HƯƠNG VỊ RIÊNG BIỆT

2. ĐIỂM YẾU

2.1. TÀI CHÍNH CÒN HẠN CHẾ

2.2. CÓ SỰ KHÁC BIỆT VỀ GIÁ CẢ, CUNG CÁCH PHỤC VỤ ... GIỮA CÁC MIỀN

2.3. CÓ NHIỀU DỰ ÁN VÀ THAM VỌNG TRONG MỘT THỜI ĐIỂM

2.4. THAY ĐỔI HỆ THỐNG BẢNG HIỆU, MÀU SẮC, BAO BÌ LIÊN TỤC

2.5. New Topic

2.6. New Topic

3. ĐE DỌA

3.1. VƯƠN RA THẾ GIỚI ĐỒNG NGHĨ ĐỐI MẶT SỰ CẠNH TRANH GAY GẮT CỦA THẾ GIỚI

3.2. NHỮNG THÁCH THỨC VỀ CHI TIÊU TRONG TÌNH HÌNH CHUNG CỦA THẾ GIỚI

3.3. PHẢI CÓ THAY ĐỔI ĐỂ PHÙ HỢP VỚI VĂN HÓA, THỊ HIẾU ... CỦA MỖI QUỐC GIA

4. CƠ HỘI

4.1. LÀ SẢN PHẨM THỂ HIỆN "TINH THẦN VIỆT"

4.2. G7 CÓ NỀN TẢNG LÀ TRUNG NGUYÊN - THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

4.3. CÓ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ

4.4. THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

4.5. VIỆT NAM GIA NHẬP WTO TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN VƯƠN RA THẾ GIỚI