Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CRM by Mind Map: CRM

1. Wat?

1.1. Custom Relationship Management

1.2. Werkwijze & Technologie

1.3. Beheren van klanten

1.4. Eind jaren '90 door dr. Anton

2. Belang van de software

2.1. Relatiebeheer

2.1.1. Nieuw knooppunt

2.2. Registratie van klantcontacten

2.3. Bijhouden van salespipe

3. The salespage

3.1. The Pipeline

3.2. The Open Tasks

3.3. The Pipeline Report

3.4. The Top Open Opportunities

3.5. The Closed Won Opportunities Gauge

3.6. The Closed Opportunities

4. The marketingpage

4.1. Leads by Lead Source

4.2. The Leads

5. Soorten rapporten

5.1. Rows and Columns

5.2. Summations

5.3. Summations with details

5.4. Matrix

6. Waarom CRM?

6.1. Helder & Duidelijk

6.2. Klantgerichter opereren

6.3. Minder fouten en deze vlugger inzien

6.4. Er gaan geen gegevens verloren

6.5. Gegevens zijn gemakkelijk te delen

7. 3 succesfactoren

7.1. Realistische businesscase

7.2. Sterke sturing vanuit de top

7.3. Professionele uitvoering & ondersteuning