Estem envoltats d'aire

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Estem envoltats d'aire by Mind Map: Estem envoltats d'aire

1. Gasos essencials

1.1. Oxigen

1.2. Nitrogen

2. Funcions

2.1. Els éssers vius necessitem l'aire per a respirar i també per a altres funcions:

2.1.1. Permet el vol d'alguns animals i aparells

2.1.2. El so viatja a través de l'aire fins a les orelles

2.1.3. L'oxigen és imprescindible perquè un material creme

3. Altres gasos

3.1. Diòxid de carboni

3.2. Vapor d'aigua

4. Què és?

4.1. És una mescla de gassos essencials per a viure.

5. L'atmósfera

5.1. Què és?

5.1.1. És una capa de gasos que envolta la Terra

5.1.2. Protegeix el planeta

5.2. Parts

5.2.1. Troposfera

5.2.2. Estratosfera

6. Com ès?

6.1. No té color

6.2. No té sabor

6.3. Pesa

6.4. Ocupa un lloc

6.5. No té forma