Eduki komunak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eduki komunak by Mind Map: Eduki komunak

1. Informazioa

1.1. Erabilera praktikoa/zientifikoa/literarioa

1.1.1. Identifikatu, lortu, gorde, berreskuratu

1.1.2. Egokitasuna ebaluatu

1.1.3. Ulertu, ikasi, azaldu

1.1.4. Balioestu eta adierazi

2. Ideiak eta plangintza

2.1. Erabilera praktikoa/zientifikoa/literarioa

2.1.1. Ideiak

2.1.1.1. Sortu eta adierazi

2.1.1.2. Planifikatu

2.1.2. Plangintza

2.1.2.1. Bete eta doitu

2.1.2.2. Ebaluazioa eta hobekuntza proposamenak

3. Harremanak eta komunikazioa

3.1. Erabilera praktikoa/zientifikoa/literarioa

3.1.1. Landu

3.1.2. Emaitzen berri eman

3.1.3. Elkarlanean aritu

3.1.4. Gatazkak kudeatu

3.1.5. Giza eskubideak / konbentzioak errespetatu

4. Norberaren erregulazioa

4.1. Erabilera praktikoa/zientifikoa/literarioa

4.1.1. Jokobide morala

4.1.2. Komunikazioa

4.1.3. Alderdi kognitiboa

4.1.4. Gorputza

4.1.5. Emozioak

4.1.6. Motibazioa eta gogo indarra