Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tự tình II by Mind Map: Tự tình II

1. Tìm hiểu chung

1.1. Tác giả

1.1.1. Hồ Xuân Hương

1.1.2. bà chúa thơ Nôm

1.2. Tác phẩm

1.2.1. Thất ngôn bát cú đường luật

1.2.2. nhan đề : tự bày tỏ nỗi lòng

2. Nỗi niềm bẽ bàng

2.1. Bối cảnh

2.1.1. đêm khuya

2.1.2. không gian, rộng lớn

2.1.2.1. Nhiều những suy tư

2.1.3. cô đơn

2.2. Âm thanh

2.2.1. tiếng trống canh dồn

2.2.1.1. thời gian

2.2.1.2. tuổi xuân trôi đi nhanh chóng

2.3. Trạng thái

2.3.1. Trơ

2.3.1.1. cô độc 1 mình

2.3.1.2. chai lỳ vô cảm

2.3.2. Hồng nhan

2.3.2.1. thân phận rè rúng

2.3.2.2. bẽ bàng tủi hổ

3. giải quyết nỗi tâm tư

3.1. Rượu

3.1.1. say lại tỉnh (vòng lặp)

3.1.2. sự bất lực của men rượu trước nỗi sầu

3.2. Trăng

3.2.1. hạnh phúc khuyết thiếu không vẹn tròn

3.2.2. tuổi xuân sắp hết

4. Khát khao tìm hạnh phúc

4.1. Đảo ngữ

4.1.1. phá tan, phá bỏ

4.1.1.1. nữ sĩ muốn phá tan định kiếm giam cầm thể hiện cá tính mạnh của người phụ nữ

4.2. Trọng nam khinh nữ

5. sự khắc nghiệt của thời gian và tuổi trẻ

5.1. Ngán

5.1.1. nỗi niềm thất vọng

5.1.2. sự ngao ngán

5.2. xuân

5.2.1. mùa xuân

5.2.1.1. mùa đẹp nhất trong năm

5.2.1.2. vòng lặp luân hồi

5.2.2. tuổi xuân

5.2.2.1. tuổi đẹp nhất của đời con gái

5.2.2.2. 1 đi ko trở lại

5.3. mảnh tình

5.3.1. chia 5 sẻ 7

5.3.2. chỉ còn mẩu con con

5.4. phép tăng tiến ngược

5.4.1. hạnh phúc ko bao h trọn vẹn