INFORMACIJSKI SUSTAVI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMACIJSKI SUSTAVI by Mind Map: INFORMACIJSKI SUSTAVI

1. KARAKTERISTIKE INFORMACIJA

1.1. točnost

1.2. pouzdanost

1.3. potpunost

1.4. fleksibilnost

1.5. relevantnost

1.6. jednostavnost

1.7. pravodobnost

1.8. povjerljivost

1.9. dostupnost

1.10. sigurnost

1.11. količina

2. INFORMACIJSKO PREOPTEREČENJE

2.1. Situacija u kojoj je primatelj obasipan golemom količinom nepotrebnih informacija

3. SUSTAV

3.1. Skup djelova veza i osobina organiziranih u neki proces

3.2. ULAZ

3.3. PROCES

3.4. IZLAZ

3.5. POVRATNA VEZA

4. FUNKCIJE IS-a

4.1. Prikupljanje podataka

4.2. Obrada podataka

4.3. Pohranjvanje podataka i informacija

4.4. Dostavljanje podataka i informacija korsnicima

5. SVRHA IS-a

5.1. Dostaviti pravu informaciju

5.2. na pravo mjesto

5.3. u pravo vrijeme

5.4. uz minimalne troskove

6. ZADATAK IS-a

6.1. Osigurati infromacije

6.2. za upravljanje

6.3. za rukovođenje

6.4. za odlučivanje u poslovanju

7. Struktura is-a

7.1. hardver

7.2. softver

7.3. ljudi

7.4. organizacija

7.5. mreža

7.6. baza podataka

8. EDI (eletronic data interchange)

8.1. priejnos strukturnih podataka

8.2. FINA e-račun, MojeRačun

9. DIGITALNA TRANSFORMACIJA

9.1. proces poslovne transformacije

10. TRENDOVI digitalne tranformacije

10.1. automatizacija ITa

10.2. mobilnost radne snage

10.3. računalstvo u oblaku

10.4. digitalizacija javnog sektora

10.5. IoT

11. PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA ISA

11.1. planiranje informacijskog sustava

11.2. analiza postojećeg sustava

11.3. definiranje zahtjeva za novi sustav

11.4. oblikovanje novog sustava

11.5. razvoj novog sustava

11.6. implementacija novog sustava

11.7. ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

12. FAZE IZGRADNJE IS-a

12.1. back-end and DBMS - procesi i baza podataka

12.2. front-end - web sučelje

12.3. API - veze back i front enda

12.4. korisničko sučelje

12.5. testiranje

12.6. . dokumentacija / prijevod

13. fokus AGILNOG razvoja ISa

13.1. Osobe i interakcije

13.2. Softver koji radi

13.3. Zajednički rad s kupcem

13.4. Reagiranje na promjene

14. Sigurnost informacijskih sustava

14.1. – načini napada prijenosni medij napad na web tehnologije napad na dostupnu mrežnu i računalnu opremu fizički napad socijalni inženjering napad iz unutrašnjeg okruženja

15. IS u POSLOVANJU

15.1. sustav za automatizaciju ureda (OAS)

15.2. transakcijski sustav (OLTP, OLAP)

15.3. sustav za upravljanje kupcima (CRM)

15.4. – sustav za upravljanje resursima poduzeća (ERP)

15.5. – sustav za naplatu na mjestu prodaje (POS)

16. • OAS - Office Automation System

16.1. -elektroničko izdavaštvo -Word, Pagemaker, Publisher -elektroničko upravljanje slikama PowerPoint, Photoshop, Gimp -elektroničke komunikacije -e-mail, videokonferencije, virtualne radne površine -elektroničko upravljanje rasporedom i zadacima

17. OLTP - OnLine Transaction Processing

17.1. baze podataka redovnih transakcija

17.2. SQL Server, MySql

18. • OLAP - OnLine Analytic Processing

18.1. baze podataka za multidimenzionalne upite

19. CRM - Customer Relationship Management

19.1. sustav za upravljanje kupcima

20. ERP – Enterprise Resource Planning

20.1. Financije » računovodstvo » novčani tokovi » financijski izvještaji

20.2. Ljudski resursi » plaće » zapošljavanje i trening

20.3. Operativa » logistika

21. • POS - Point Of Sale

21.1. elektronički sustav naplate na samom prodajnom mjestu

21.2. elektroničke vage, skeneri, bar kod čitači, blagajne, ekrani osjetljivi na dodir

21.3. trgovački, restoranski, medicinski

22. IS u poslovnoj organizaciji

22.1. PODRŠKA ZNANJA

22.1.1. sustav za automatizaciju ureda

22.2. PODRŠKA DJELOVANJU

22.2.1. transacijski sutav

22.2.2. sustav za upravljanje kupcima

22.2.3. sustav za naplatu na mjestu prodaje