TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ by Mind Map: TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ

1. Thực hiện tốt Pháp luật Việt Nam

1.1. Về Bộ Luật Hình Sự

1.2. Về Luật Giao thông Đường bộ

2. Thực hiện tốt quy định của GoViet

2.1. Về thái độ

2.2. Về hành vi

2.3. Về giấy tờ đăng ký GoViet

2.4. Về việc thực hiện các dịch vụ

2.4.1. GoBike

2.4.2. GoFood

2.4.3. GoSend

3. Mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho Khách hàng

3.1. Về thái độ đối với Khách hàng

3.2. Về hành vi đối với Khách hàng