Thiết kế Quảng Cáo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Thiết kế Quảng Cáo by Mind Map: Thiết kế Quảng Cáo

1. học vấn

1.1. Cử nhân Ngôn ngữ Pháp

1.2. Bằng A Tin học

1.3. Bằng B1 Tiếng Anh

1.4. Đào tạo ngắn hạn thiết kế quảng cáo

2. Hoạt động

2.1. Phó bí thư Chi đoàn 2017-2021

2.2. Tình nguyện viên sân khấu hội Việt- Nhật lần 3 2018

2.3. Tình nguyện viên ngày hội Pháp Việt 2018

3. Ưu điểm

3.1. Cần cù

3.2. Cái tôi cao

3.3. Khả năng làm việc nhóm tốt

3.4. Ít nói

4. Kinh nghiệm

4.1. Phục vụ ở Phiếm coffe 3/2018-7/2018

4.2. Nhân viên bán hàng bánh mì Má Hải Cần Thơ 09/2018-01/2019

4.3. Nhân viên bán hàng cửa hàng thời trang Xéo 03/2019-09/2019

4.4. Phục vụ ở Hợp Phố coffe từ 01/2019-03/2019