WEBSITE ORDER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WEBSITE ORDER by Mind Map: WEBSITE ORDER

1. Đặt hàng

1.1. Đặt hàng từ trang sản phẩm( Bước 1)

1.2. Trang đặt hàng (Bước 1)

1.2.1. Điền link sản phẩm(taobao, alibaba....)

1.2.2. Số lượng

1.2.3. Thông tin thêm về thuộc tính(màu sắc, kích thước)

1.2.4. Họ và tên(Nếu chưa có tài khoản)

1.2.5. Số điện thoại(Nếu chưa có tài khoản)

1.2.6. Email (Nếu chưa có tài khoản)

1.2.7. Địa chỉ(Nếu chưa có tài khoản)

1.2.8. Nội dung

1.3. Thanh toán( Bước 2)

1.3.1. Thông tin đơn hàng

1.3.2. Thông tin người đặt hàng

1.3.3. Hình thức thanh toán

1.3.3.1. Thanh toán ví

1.3.3.2. Thanh toán chuyển khoản

1.3.3.3. Thanh toán COD

1.3.4. Gửi đơn hàng

2. Tài Khoản

2.1. Đăng ký

2.1.1. Email

2.1.2. Số Điện Thoại

2.1.3. Facebook

2.2. Đăng nhập

2.2.1. Thông tin cá nhân

2.2.1.1. Chi tiết

2.2.1.2. Sửa thông tin cá nhân

2.2.2. Nạp tiền vào ví

2.2.3. Quản lý ví

2.2.3.1. Thông tin ví

2.2.3.2. Lịch sử giao dịch

2.2.4. Thông tin đơn hàng

2.2.4.1. Danh sách đơn hàng

2.2.4.2. Chi tiết đơn hàng

3. Tin tức

3.1. Danh sách tin tức

3.2. Chi tiết tin tức

4. Sản phẩm

4.1. Danh sách sản phẩm

4.1.1. Tìm kiếm sản phẩm

4.1.2. Lọc sản phẩm

4.2. Mô tả ngắn

4.3. Chi tiết sản phẩm

4.3.1. Thông tin chi tiết về sản phẩm

4.3.1.1. Tiêu đề sản phẩm

4.3.1.2. Hình ảnh

4.3.1.3. Giá sản phẩm

4.3.1.4. Link sản phẩm gốc

4.3.1.5. Mô tả chi tiết

4.3.2. Chọn sản phẩm theo thuộc tính(kích thước, màu sắc, khối lượng)

4.3.3. Bình luận sản phẩm

4.3.3.1. Bình luận facebook

4.3.3.2. Bình luận với tư cách người dùng trên website (đi liền với chức năng đăng ký/đăng nhập người dùng)

4.3.4. Đặt hàng

5. Trang Chủ

6. Trang Tĩnh

6.1. Giới thiệu về công ty

6.2. Liên hệ

6.3. Các trang hướng dẫn đặt hàng

6.4. Các trang chính sách

6.5. Câu hỏi thường gặp

7. Live chat