Tehtävä 8. Viestintä ja markkinointi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tehtävä 8. Viestintä ja markkinointi by Mind Map: Tehtävä 8. Viestintä ja markkinointi

1. Kulttuurituottajan viestintätaidot

1.1. Kirjoittaminen

1.1.1. Typografia eri alustoilla (1)

1.1.1.1. Painettu teksti

1.1.1.1.1. Helpompi lukea

1.1.1.2. Näyttöpäätteeltä luettava teksti

1.1.1.3. Symbolien ja värien käyttö

1.1.1.4. Selkokieli ja selkeä viesti

1.2. Puheviestintä

1.2.1. Avoin ja rohkea viestintä työelämässä (2)

1.2.1.1. Ehkäisee ja ratkaisee ongelmia työpaikalla

1.3. Markkinointi (3)

1.3.1. Tulisi kulkea viestinnän kanssa käsi kädessä

1.3.2. On viestintää

2. Omat viestintätaitoni

2.1. Viestintäkanavat ja -lähteet, joita:

2.1.1. Seuraan

2.1.1.1. Some, tv-uutiset, sanomalehdet, sosiaaliset kanssakäymiset ja keskustelut ihmisten kanssa

2.1.2. Minun tulisi seurata

2.1.2.1. Enemmän sanomalehtiä, somessa kulttuurin parissa työskentelevien/vaikuttavien tilejä ja kirjoituksia, aikakausilehtiä, "kenttätyötä"

2.2. Kuinka ylläpidän ammatillista osaamistani seuraamalla oman alani viestintää?

2.2.1. Keskustelut koulutovereiden kanssa

2.2.2. Ottamalla vaikutteita opettajieni viestinnän seuraamisesta

2.2.3. Kartoittamalla itselleni tärkeimmät lähteet ja kanavat ja niiden seuraaminen

2.2.4. Puheviestintä