Технологія "РОСТОК"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технологія "РОСТОК" by Mind Map: Технологія "РОСТОК"

1. Проблемно-пошуковий підхід до навчання

1.1. Проблемно-пошукова діяльність

1.2. Проблемний виклад знань

1.3. Створення проблемних ситуацій та шляхи їх вирішення

2. Технологія проблемного навчання

2.1. активізація пізнавальної діяльності учнів

2.2. збудження інтересу до відкриття нових знань

2.3. ситуація успіху

2.4. структура уроку, що дає результат

3. Методи та форми проблемно-пошуковго навчання

3.1. Постановка проблемного запитання

3.2. Створення проблемної ситуації

3.3. Створення проблемних завдань

3.4. еврістичні бесіди

3.5. Створення проектів

3.6. Форми роботи

3.6.1. індивідуална

3.6.2. робота в парах

3.6.3. робота в групах

4. Компетентності учнів

4.1. критично мислять

4.2. вміння вчитися самостійно

4.3. опрацьовувати інформацію

4.4. співпрацювати

4.5. вирішувати проблему