Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EYY 2019 by Mind Map: EYY 2019

1. Modül 1 / Eğitimde Dönüşüm ve eTwinning Nedir ?

1.1. PADLET OLUŞTURMA

1.2. PİZAP GÖREVİ

2. Modül 2 / eTwinning Projeleri

2.1. ANWERGARDEN

2.2. BİTEABLE

2.3. EMAZE

2.4. SWAY

2.5. KAHOOT

3. Modül 3 Eğitimde Yenilikci Pedagojiler

3.1. TEAM MAKER

3.2. JOOMAG

3.3. MİNDMEİSTER

3.4. MEETİNGWORDS

4. Modül 4 Öğretim Metotları ve Kodlama

4.1. Minecraft Hour of Code