CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ by Mind Map: CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

1. HÜCRELERDEN MEYDANA GELME

1.1. ÖKARYOT HÜCRE

1.2. PROKARYOT HÜCRE

2. SOLUNUM

2.1. OKSİJENLİ SOLUNUM

2.2. OKSİJENSİZ SOLUNUM

3. BESLENME

3.1. OTOTROF BESLENME

3.2. HETEROTROF BESLENME

4. BOŞALTIM

5. BÜYÜME VE GELİŞME

6. ADAPTASYON

7. ETKİYE TEPKİ

8. HAREKET

8.1. PASİF HAREKET

8.2. AKTİF HAREKET

9. HOMEOSTASİ

10. ORGANİZASYON

11. ÜREME

11.1. EŞEYLİ ÜREME

11.2. EŞEYSİZ ÜREME

12. BOŞALTIM

13. ORTAK MOLEKÜLLER

13.1. ORGANİK MOLEKÜLLER

13.2. İNORGANİK MOLEKÜLLER