INFORMACIJSKI SUSTAVI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMACIJSKI SUSTAVI by Mind Map: INFORMACIJSKI SUSTAVI

1. Hijerarhija znanja

1.1. PODACI

1.1.1. analiza

1.1.1.1. INFORMACIJE

1.1.1.1.1. sinteza

2. Podaci

2.1. Skupovi znakova i nositelji informacija (alfanumerički, grafički, zvukovni)

3. Informacija

3.1. Protumačeni podatak

3.2. KARAKTERISTIKE

3.2.1. Točnost

3.2.2. Pouzdanost

3.2.3. Potpunost

3.2.4. Fleksibilnost

3.2.5. Relevantnost

3.2.6. Jednostavnost

3.2.7. Pravodobnost

3.2.8. Provjerljivost

3.2.9. Dostupnost

3.2.10. Količina

3.2.11. Sigurnost

4. Znanje

4.1. Informacija koja je testirana, potvrđena i kodirana

5. Mudrost

5.1. Primjena znanja, iskustva i razumijevanja

6. INFORMACIJSKO PREOPTEREĆENJE

6.1. situacija u kojoj je primatelj obasipan golemom količinom nepotrebnih informacija

7. SUSTAV

7.1. skup dijelova (elemenata), veza i osobina organiziranih u neki proces (funkciju)

8. sustav koji prikuplja, pohranjuje, čuva, obrađuje i isporučuje informacije važne za organizaciju

9. informacijski sustav može se, ali i ne mora koristiti informatičkom tehnologijom

10. Svrha

10.1. dostaviti pravu informaciju na pravo mjesto u organizaciji, u pravo vrijeme i uz minimalne troškove

11. Zadatak

11.1. osigurati informacije potrebne za upravljanje, rukovođenje i odlučivanje u poslovanju

12. Funkcije

12.1. 1. Prikupljanje podataka

12.2. 2. Obrada podataka

12.3. 3.Pohranjivanje podataka i informacija

12.4. 4. Dostavljanje podataka i informacija korisnicima

13. ULAZ

14. PROCES

15. IZLAZ

16. POVRATNA VEZA