Κεφάλαιο 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Κεφάλαιο 2 by Mind Map: Κεφάλαιο 2

1. Μέθοδοι προσπέλασης (access method)

1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

1.1.1. Το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα εισάγονται στο μέσο

1.2. ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

1.2.1. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να πληρούνται 2 προϋποθέσεις

1.2.1.1. Εισαγωγή των δεδομένων στο μέσο χωρίς να γίνει σύγκρουση με άλλα δεδομένα.

1.2.1.2. Να λάβει τα δεδομένα ο αποδέκτης με σχετική εγγύηση ότι αυτά δεν έχουν καταστραφεί σε σύγκρουση δεδομένων (data collision) κατά τη μετάδοση.

1.3. ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ;

1.3.1. Εμποδίζουν την ταυτόχρονη εισαγωγή

1.4. ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ;

1.4.1. Εξασφαλίζουν ότι μόνο ένας υπολογιστής τη φορά θα μπορεί να στείλει δεδομένα

1.4.2. Εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες σε όλους τους συνδεδεμένους υπολογιστές

1.4.3. Κρατούν οργανωμένες την αποστολή/λήψη δεδομένων

1.5. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ;

1.5.1. Μέθοδοι Carrier-sense multiple access (ακρόαση φέροντος πολλαπλής πρόσβασης)

1.5.1.1. Mε ανίχνευση σύγκρουσης (collision detection)

1.5.1.2. Με αποφυγή σύγκρουσης (collision avoidance)

1.5.2. Μέθοδος token passing (πέρασμα κουπονιού)

1.5.3. Μέθοδος απαίτησης προτεραιότητας

2. επίπεδο πρόσβασης δικτύου του προτύπου TCP/IP

2.1. Φυσικό επίπεδο (μοντέλο OSI)

2.1.1. ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ;

2.1.1.1. Για τη μετάδοση bits μέσα από το τηλεπικοινωνιακό κανάλι

2.1.2. ΤΙ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ;

2.1.2.1. τα ηλεκτρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης

2.1.2.1.1. αν χρησιμοποιείται καλώδιο...

2.1.2.1.2. τον τρόπο αναπαράστασης των bits, 0 και 1

2.1.2.1.3. τη διάρκεια κάθε bit

2.1.2.1.4. την αρχή και το τέλος της μετάδοσης

2.1.2.1.5. αν η μετάδοση μπορεί να γίνεται προς τη μία κατεύθυνση ή και τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα

2.1.3. ΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΑΧΟΛΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ;

2.1.3.1. αν μεταφέρει bytes των 8 bits ή χαρακτήρες ASCII των 7 bits

2.2. Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.2.1. ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ;

2.2.1.1. τα φτιάχνει από τα πακέτα του παραπάνω επιπέδου (επιπέδου δικτύου του μοντέλου OSI)

2.2.1.2. προσθέτει επικεφαλίδα και ουρά για να δείξει που αρχίζει και που τελειώνει κάθε πλαίσιο

2.2.1.3. μεταβάλλει τη ροή των πλαισίων ανάλογα με τους ρυθμούς που μπορεί να δεχτεί ο σταθμός παραλήπτης

2.2.2. ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ;

2.2.2.1. ανιχνεύει την ύπαρξη σφαλμάτων

2.2.2.2. επιδιορθώνει τα αλλοιωμένα δεδομένα ή ζητά την επανεκπομπή τους

2.2.2.3. ελέγχει το πότε μπορεί να δεσμεύσει το φυσικό μέσο για την αποστολή των πλαισίων, ώστε να μη γίνει ταυτόχρονη εκπομπή με άλλο σταθμό

2.3. δεν προδιαγράφεται και έτσι μπορει να ακολουθεί τελείως διαφορετικές τεχνολογίες

3. 802

3.1. 802.2

3.1.1. ΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ;

3.1.1.1. το υποπεπίπεδο LLC

3.1.1.1.1. ΠΟΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ;

3.1.1.1.2. ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ;

3.1.1.1.3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ;

3.1.1.1.4. ΑΠΟ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;

3.2. 802.3,802.4,802.5