Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ERP by Mind Map: ERP

1. Wat?

1.1. Enterprise Resource Planning

1.2. Softwarepakket

1.3. Structureren bedrijfsprocessen

1.4. Meestal modulair opgebouwd

1.5. Stockbeheer, boekhoudpakket, CRM,...

2. Belang voor een onderneming?

2.1. Tijdsbesparing

2.2. Kostenbesparing (vooral door stockbeheer)

2.3. Efficienter werken

3. Case

3.1. Welke modules worden geïnstalleerd?

3.1.1. Sales

3.1.2. Purchases

3.1.3. Warehouse

3.1.4. Accounting

3.1.5. Administation

3.2. Welke modules worden niet geïnstalleerd?

3.2.1. Manufacturing

3.2.2. Project

3.2.3. Human Resources

3.2.4. Tools

4. Case: Chocolatier Valentino

4.1. Sales

4.2. Accounting

5. Bedoeling metafoor 'ERP = robuuste tractor, CRM = snelle auto

5.1. Een CRM-module die in een ERP-systeem is ingebouwd werkt meestal te log en te traag

5.2. Je moet kort op de bal kunnen spelen bij CRM, wat bij ERP moeilijk kan

5.3. Beter verschillende softwarepakketten gebruiken dan één dat alles kan

5.4. ERP en CRM vervullen verschillende functies binnen een bedrijf

6. 3 belangrijke tips bij implementatie

6.1. Implementeer bij de instelling alle gegevens uit je databanken

6.2. Gebruik een intuitief ERP-pakket

6.3. Betrek iedereen bij de implementatie, en maak hiervoor tijd vrij