Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn by Mind Map: Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn

1. Cảnh chợ tàn

1.1. Âm thanh

1.1.1. Tiếng ồn ào mất

1.2. Hình ảnh

1.2.1. Người về hết

1.2.2. Chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, lá nhãn...

1.3. Mùi vị

1.3.1. Mùi âm ẩm bốc lên

1.3.2. Mùi hơi nóng ban ngày lẫn mùi cát bụi

2. Cảnh ngày tàn

2.1. Hình ảnh, màu sắc

2.1.1. Phương đông đỏ rực

2.1.2. Đám mây ánh hồng

2.1.3. Dãy tre đen lại

2.2. Âm thanh

2.2.1. Tiếng trống thu không

2.2.2. Tiếng ếch nhái

2.2.3. Tiếng muỗi

2.3. Đường nét

2.3.1. Cắt hình rõ rệt trên nền trời

3. Những kiếp người tàn

3.1. Mẹ con chị Tí

3.2. Những đứa trẻ con nhà nghèo

3.3. Bà cụ Thi điên

3.4. Chị em Liên

4. Tâm trạng nhân vật Liên

4.1. Buồn man mác

4.2. Thương cảm cho những kiếp người tàn