Dự án Tiếng Anh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dự án Tiếng Anh by Mind Map: Dự án Tiếng Anh

1. Đối tượng

1.1. Phụ huynh có con đang học lớp 4, 5

1.2. Giáo viên đang dạy luyện thi vào lớp 6

2. Sản phẩm

2.1. Khóa luyện đề Tiếng Anh vào lớp 6 các trường chất lượng cao tại Hà Nội

2.1.1. 60 video giải chi tiết 60 đề thi đúng cấu trúc

2.1.1.1. Độ dài 30-40p

2.1.2. Tặng thêm Bộ 20 đề thi đúng cấu trúc vào các trường

2.1.3. Tặng thêm bộ ngữ pháp theo chuyên đề luyện thi

2.1.4. Tham gia nhóm kín hỗ trợ học tập đến lúc thi xong: Nhóm: Luyện thi Tiếng Anh cùng cô Tô Thủy

2.1.5. Tham gia thi thử hàng tháng, có giải và chấm bài và trao thưởng để nâng cao năng lực

2.1.5.1. Giải thưởng cho 3 người điểm cao nhất

2.2. Các trường mục tiêu

2.2.1. THCS Nguyễn Tất Thành

2.2.2. THCS&THPT Lương Thế Vinh

2.2.3. THCS Ngoại Ngữ

2.2.4. Các trường khác

2.3. Người đảm nhận

2.3.1. Ms Thủy

3. Bàn giao sản phẩm

3.1. 1. Add khách hàng đã thanh toán vào nhóm bí mật

3.2. Nhóm bí mật sẽ đăng gói sản phẩm và tối đa không qua 100 thành viên

3.2.1. Đặt tên nhóm theo từng lợi khóa học

3.3. Gửi bản cứng 80 đề cho khách hàng, chia 7 phần

3.4. Người đảm nhận

3.4.1. Anh Xuyên

4. Giá niêm yết

4.1. Giá bán lẻ: 890.000đ/khóa

4.2. Giá bán thật: giảm 35% còn 590.000đ/khóa

5. Telesale

5.1. Kịch bản phễu 1

5.1.1. Tìm kiếm đối tượng tiềm năng

5.1.2. Số lượng data tối thiểu: 25.000

5.1.2.1. Thi thử

5.1.2.2. Share tài liệu

5.1.2.3. Lấy từ các post khác

5.1.2.4. Chạy quảng cáo

5.1.3. Lọc ra đối tượng quan tâm

5.2. Kịch bản phễu 2

5.2.1. Giới thiệu về khóa học

5.2.1.1. Gửi thông tin về giá cả

5.2.1.2. Thiết kế bảng giá

5.2.2. Số lượng data tối thiểu: 5000

5.3. Kịch bản phễu 3

5.4. Người đảm nhận

5.4.1. Mr Vương + đồng đội